• Registreer
Photo Photo Photo

Home

De visie van de kerk:

Wij geloven dat God onze Schepper is en dat Hij door zijn zoon Jezus Christus met alle mensen een persoonlijke relatie wil hebben. Als leden van de christelijke gemeenschap willen we elkaar liefhebben als onszelf en God boven alles. Samen in de naam van Jezus willen we bouwen aan een geestelijk huisgezin. Samen zoeken we Gods doel voor ons leven.

Het is Gods verlangen dat een ieder deel gaat uitmaken van Zijn huisgezin. Als gemeente zijn wij in afspiegeling van het natuurlijke gezin: een geestelijk gezin, waar God onze Vader is.

In dit gezin staat de Here Jezus centraal! Hij bindt ons samen! Hij is de leidsman die ons richting geeft! Hij is het hoofd! Hij is het fundament waarop wij bouwen! Hij is het doel van ons leven.

 

Een gezin dat midden in de wereld staat

In dit gezin bouwen we aan een veilig oord, waar voor alle leeftijden plaats is. Waar je jezelf kunt zijn en thuis mag voelen. Waar liefde is en warmte. Waar we een hechte band met elkaar hebben. Waar we omzien naar elkaar en voor elkaar zorgen.

Een gezin waar plaats is voor herstel: redding, genezing en bevrijding.

Een gezin waar je anderen mee naar toe kunt nemen. Een gezin dat open en transparant is voor de gasten en de omgeving. Een gezin dat midden in de wereld staat.

 

Voorganger: Wim Nieuwenhuis

contact:  email

Privacy statement EGC - samenvatting

De Evangeliegemeente Castricum (EGC), verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Uw gegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Wilt u weten wat u precies van ons kunt verwachten en aan welke regels wij ons houden, volg dan de link ‘Privacy statement EGC.